معرفی VMware PowerCLI پشتیبانی VOIP

معرفی VMware PowerCLI پشتیبانی VOIP

معرفی VMware PowerCLI پشتیبانی VOIP

به مجموعه ابزار های CLI  را vSphere PowerCLI  می گویند و از این ابزارها برای کارهایی مانند مدیریت، مانیتورینگ واتوماتیک کردن فرایندها در بستر مجازی سازی vmware vSphere و vCloud  استفاده خواهد شد. اغاز کار مجموعه ابزارPowerCLI  با  نام VI Toolkit یا VMware Infrastructure Toolkit بود و اجرای دستورات PowerCLI در Powershell ویندور انجام خواهد پذیرفت و به آن cmdlet  گفته می شود.برای دانلود مجموعه  ابزارهای PowerCLIشما می توانید به سایت vmware مراجعه کنید.

به عنوان مثال در صورتی که بخواهید تغییراتی را بر روی 200 ماشین مجازی اعمال کنید می توانید برای جلوگیری از اتلاف وقت و انجام تغییرات بر روی تک تک ماشین های مجازی از  PowerCLI استفاده کنید.

دستوراتی که در محیط powercli کاربردی می باشد عبارتند از:

  • استفاده از دستور  Connect-VIServer -Server 192.168.150.1 -Protocol https -User root -Password  برای اتصال به هاست  esxi
  •  استفاده از دستور get-vmhost برای دیدن اطلاعات کلی راجع به سرور esxi
  • استفاده از دستور get-vmhost | fl برای دیدن اطلاعات کلی راجع به سرور esxi با خروجی واضح تر
  • استفاده از دستور get-vm برای دریافت لیست ماشین های مجازی روی سرور
  • استفاده از دستور get-vmguest برای مشاهده اطلاعات بیبشتر در خصوص یک ماشین مجازی خاص و وارد کردن نام vm بعد از این دستور

 

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار - بعد از اتمام دوره ماکروسافت و سیسکو و اخذ مدارک بین المللی در این حوزه شروع به فعالیت کردم
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.