شرکت گوگل تغییرات چشم گیری در موتور جستجو خود داده است پشتیبانی VOIP

شرکت گوگل تغییرات چشم گیری در موتور جستجو خود داده است پشتیبانی VOIP

شرکت گوگل تغییرات چشم گیری در موتور جستجو خود داده است پشتیبانی VOIP

شرکت گوگل تغییرات چشم گیری در موتور جستجو خود داده است پشتیبانی VOIP موتور جستجوی گوگل بر اساس موارد زیر متحول شده است: ساختار جدید در جستجوی نوشتار و تصویر و آخرین تحولات در زمینه هوش مصنوعی این تغییرات قرار ...